برای ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات در رابطه با خدمات فروشگاه شال و روسری توئین اسکارف می توانید از طریق ثبت فرم موجود در سایت و یا تماس با بخش پشتیبانی اقدام فرمایید .

تلفن تماس پشتیبانی : 09332115585